BÁN LẺ THIẾT BỊ TRẠM TRỘN BÊ TÔNG  

[ Khởi động từ MC Ls. ]

Khởi động từ MC Ls.
0 VNĐ
[ Đặt hàng ]

Thông tin sản phẩm

CONTACTOR 3 POLES

GMC-9

9A (1a1b)

GMC-12

12A (1a1b)

GMC-18

18A (1a1b)

GMC-22

22A (1a1b)

GMC-32

32A (2a2b)

GMC-40

40A (2a2b)

GMC-50

50A (2a2b)

GMC-65

65A (2a2b)

GMC-75

75A (2a2b)

GMC-85

85A (2a2b)

GMC-100

100A (2a2b)

GMC-125

125A (2a2b)

GMC-150

150A (2a2b)

GMC-180

180A (2a2b)

GMC-220

250A (2a2b)

GMC-300

300A (2a2b)

GMC-400

400A (2a2b)

GMC-600

630A (2a2b)

GMC-800

800A (2a2b)

MINI CONTACTOR 3 Poles AC

GMC-6M

6A

GMC-9M

9A

GMC-12M

12A

GMC-16M

16A

KHỞI ĐỘNG TỪ HỘP

GMW-9B w/o TO

9A

CAPACITOR FOR CONTACTOR

AC-9

GMC-9~40

AC-50

GMC-50~85

TIẾP ĐIỂM PHỤ

AU-1

1NO+1NC

AU-2 (M)

1NO+1NC

AU-4

2NO+2NC

AU-100

2NO+2NC

KHÓA LIÊN ĐỘNG

AR-9

GMC-9~85

AR-100

GMC-600~800

AR-180

GMC-600~800

AR-600

GMC-600~800

CUỘN HÚT KHỞI ĐỘNG TỪ

Coil for GMC-6M~16M

Coil for GMC-9, 12, 18, 22, 32, 40

Coil for GMC-50, 65, 75, 85

Coil for GMC-100, 125, 150

Coil for GMC-180, 220

Coil for GMC-300, 400

Coil for GMC-600, 800

Coil for GMD-9, 12, 18, 22, 32, 40

Coil for GMD-50, 65, 75, 85

van điện khí
van điện khí
Trạm trộn bê tông 45m3/h
Trạm trộn bê tông 45m3/h
Phần mềm trạm trộn 25 ÷ 500M3/H
Phần mềm trạm trộn 25 ÷ 500M3/H
Phần mềm trộn BT siêu rẻ
Phần mềm trộn BT siêu rẻ
Trạm trộn Asphant 100m3/h
Trạm trộn Asphant 100m3/h
Trạm trộn bê tông 240
Trạm trộn bê tông 240
Bộ đo trọng lượng K3HB-V
Bộ đo trọng lượng K3HB-V
TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 60 M3/H
TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 60 M3/H
PHANH ĐỘNG CƠ SEW
PHANH ĐỘNG CƠ SEW
Trạm trộn bê tông 100 đến 120m3/h
Trạm trộn bê tông 100 đến 120m3/h