BÁN LẺ THIẾT BỊ TRẠM TRỘN BÊ TÔNG  

[ Khởi động từ MC Ls. ]

Khởi động từ MC Ls.
0 VNĐ
[ Đặt hàng ]

Thông tin sản phẩm

CONTACTOR 3 POLES

GMC-9

9A (1a1b)

GMC-12

12A (1a1b)

GMC-18

18A (1a1b)

GMC-22

22A (1a1b)

GMC-32

32A (2a2b)

GMC-40

40A (2a2b)

GMC-50

50A (2a2b)

GMC-65

65A (2a2b)

GMC-75

75A (2a2b)

GMC-85

85A (2a2b)

GMC-100

100A (2a2b)

GMC-125

125A (2a2b)

GMC-150

150A (2a2b)

GMC-180

180A (2a2b)

GMC-220

250A (2a2b)

GMC-300

300A (2a2b)

GMC-400

400A (2a2b)

GMC-600

630A (2a2b)

GMC-800

800A (2a2b)

MINI CONTACTOR 3 Poles AC

GMC-6M

6A

GMC-9M

9A

GMC-12M

12A

GMC-16M

16A

KHỞI ĐỘNG TỪ HỘP

GMW-9B w/o TO

9A

CAPACITOR FOR CONTACTOR

AC-9

GMC-9~40

AC-50

GMC-50~85

TIẾP ĐIỂM PHỤ

AU-1

1NO+1NC

AU-2 (M)

1NO+1NC

AU-4

2NO+2NC

AU-100

2NO+2NC

KHÓA LIÊN ĐỘNG

AR-9

GMC-9~85

AR-100

GMC-600~800

AR-180

GMC-600~800

AR-600

GMC-600~800

CUỘN HÚT KHỞI ĐỘNG TỪ

Coil for GMC-6M~16M

Coil for GMC-9, 12, 18, 22, 32, 40

Coil for GMC-50, 65, 75, 85

Coil for GMC-100, 125, 150

Coil for GMC-180, 220

Coil for GMC-300, 400

Coil for GMC-600, 800

Coil for GMD-9, 12, 18, 22, 32, 40

Coil for GMD-50, 65, 75, 85

Trạm trộn bê tông 100 đến 120m3/h
Trạm trộn bê tông 100 đến 120m3/h
TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 60 M3/H
TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 60 M3/H
Cối trộn trục đứng
Cối trộn trục đứng
Thiết kế trạm
Thiết kế trạm
Vít tải cấp xi măng
Vít tải cấp xi măng
Trạm trộn bê tông 150m3/h
Trạm trộn bê tông 150m3/h
cối trộn trục ngang
cối trộn trục ngang
Bộ xử lý tín hiệu và hiển thị số
Bộ xử lý tín hiệu và hiển thị số
KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU LOAD CELL
KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU LOAD CELL
Phần mềm trạm trộn 25 ÷ 500M3/H
Phần mềm trạm trộn 25 ÷ 500M3/H